SE U(v)CH Sweetax Syster Svea


Sweetax Syster Svea 11 mån.


Svea 8 månader, som blev bästa valp med HP båda
dagarna på MyDog i Göteborg